Wszystko o koparkach

Prace budowlane i drogowe, kopanie rowów pod fundamenty lub płot, rozbiórka budynku często wymagają użycia koparki. Każda firma budowlana powinna posiadać odpowiedni sprzęt oraz dodatkowe wyposażenie w celu profesjonalnego wykonania zleconych usług.

Firmy budowlane posiadają usługi koparką, dzięki czemu wiele prac nie trzeba już wykonywać ręcznie. Koparki różnią się od siebie w wielu kwestiach. Zapoznaj się z ich charakterystyką i wybierz najbardziej odpowiednią do wykonywanych przez siebie prac.

koparka przed nabraniem piasku

Koparka często musi współpracować z innymi maszynami budowlanymi

Czym jest i do czego służy koparka?

Koparka należy do grupy maszyn budowlanych i służy do wykonywania wielu różnych robót ziemnych. Służy ona do wykopywania urobku od gruntu. Za jej pomocą przenoszona jest wykopywana ziemia na składowisko lub maszynę transportową. Koparki różnią się od siebie osprzętem, rodzajem wykonywanej pracy, napędem i rodzajem podwozia. Służą one do przenoszenia żwiru, węgla i piasku, a także do wykonywania prac ziemnych, transportowych i górniczych.

Kupno lub wynajem koparki

Jeśli firma budowlana oferuje usługi koparką lub koparko- ładowarką musi zastanowić się nad kupnem odpowiedniego sprzętu, dzięki czemu szybko i sprawnie może wykonać oferowane przez siebie usługi. Jeśli zasoby finansowe firmy pozwalają na zakup koparki należy rozważyć najbardziej potrzebny i spełniający wszystkie normy sprzęt budowlany. Warto zwrócić uwagę na aukcje poleasingowe, gdyż tam można znaleźć wiele ciekawych ofert i znacznie mniej kosztownych niż kupno nowej koparki. Jeśli fundusze nie pozwalają na kupno nowej koparki warto zastanowić się także nad wynajęciem koparki. Można także skorzystać z leasingu maszyn z firmy leasingowej lub banku. Firmy otrzymują często duże dofinansowanie. Nie trzeba martwić się jednorazowym dużym wydatkiem, a leasing lub raty kredytu ustalane są z każdym klientem lub firmą indywidualnie.

Koparka i jej budowa

Wśród koparek można rozróżnić wiele różnych typów maszyn. Różnią się one między sobą przede wszystkim rodzajem wykonywanych prac przy ich wykorzystaniu. Każdą z koparek wyróżnia rodzaj podwozia, nośność maszyny, rodzaj nadwozia, gdzie znajduje się kabina operatora wraz z całym urządzeniem sterującym oraz silnik odpowiadający za pracę koparki. Różnią się one między sobą wieloma czynnikami.

łyżka koparki nabiera gruz

Przy użyciu koparki można także zbierać gruz po zburzeniu ścian lub budynków

Podział koparek

Koparki różnią się między sobą głównie budową. W zależności od wykonywanej pracy konieczny jest odpowiedni dobór maszyny z uwzględnieniem osprzętu, rodzaju podwozia, napędu oraz sposobu sterowania. Prawidłowy wybór koparki pozwoli znacząco przyspieszyć wykonywaną przez Ciebie pracę.

Wykonywana praca

Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy wyróżniamy koparki:

 • w cyklu przerywanym- ten rodzaj koparek wykonuje prace pomocnicze, między innymi: przenoszenie urobku, opróżnienie go i powrót do pierwszej pozycji. Nazywane są także koparkami jednonaczyniowymi, gdyż posiadają tylko jedno naczynie urabiające. Używane są najczęściej w pracach budowlanych. 
 • w cyklu ciągłym- etapy odbywają się jeden po drugim bez przerwy. Posiadają one kilka naczyń, które urabiają ziemię i są one połączone łańcuchem. Ten rodzaj koparek określany jest jako wielonaczyniowy.

Osprzęt roboczy

Wśród koparek, które posiadają różne wysięgniki i sprzęty robocze wyróżniamy koparki:

 • zbierakowe- zbierak ciągnie się po ziemi na linie, która odsypuje grunt. Koparki zbierakowe używane są do prowadzenia wykopów wszelkiego rodzaju. Jej zasięg wynosi około 20 metrów, a pojemność to około 2,0m³; 
 • chwytakowe- opuszczona łyżka nabiera i unosi grunt, który trzeba usunąć. Wykorzystywane są głównie podczas wykopu studzienek oraz wydobycia gruntu z nawodnionych towarów. Zasięg chwytaka wynosi 20 metrów, a jego pojemność to około 1m³; 
 • przedsiębierne- koparki przedsiębierne mogą zjeżdżać do wykopu lub pracować z jego poziomu. Ich łyżki mogą mieć pojemność: 0,25m³, 0,5m³, 0,6m³, 1,2m³;
 • podsiębierne- pracują one zazwyczaj poniżej lub powyżej poziomu na którym się znajdują. Wykorzystywane są podczas prac budowlanych, a także na działkach z małą powierzchnią; 
 • minikoparki- wykonują pracę związaną z wąskimi i trudno dostępnymi miejscami, gdzie większe koparki nie mogą wjechać. Wykorzystywane są częściej niż duże i ciężkie maszyny budowlane. 

Podwozie

Firmy budowlane najczęściej wykorzystują koparki gąsienicowe. Wśród koparek ze względu na podwozie wyróżniamy koparki:

 • na podwoziu kołowym- koparki kołowe; 
 • na podwoziu gąsienicowym- koparki gąsienicowe; 
 • umieszczone na przyczepie- bez własnego napędu; 
 • umieszczone na innym środku transportu- na samochodzie lub wagonie kolejowym; 
 • kroczące- wykorzystywane podczas prac na skarpie, zboczu, wykopywania kanałów i rzek, kopania skarp i nabrzeży. 

Sposób kierowania i napęd koparki

Koparki napędzane są za pomocą:

 • silnika elektrycznego; 
 • silnika spalinowego;
 • koparki z napędem spalinowo- elektrycznym.

Koparki posiadają także różne rodzaje sterowania:

 • elektryczny; 
 • mechaniczny;
 • pneumatyczny;
 • hydrauliczny.

 

operator koparki w koparce

Operatorem koparki może zostać każdy kto spełnia odpowiednie kryteria

W jaki sposób można zostać operatorem koparki

Każdy może zostać operatorem koparki jeśli posiada tylko odpowiednie kwalifikacje i wytyczne. Konieczne jest ukończenie 18 roku życia i minimum szkołę podstawową. Trzeba także posiadać prawo jazdy kategorii B, które uprawnia do prowadzenia samochodu.Wymagane jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dotyczących pracy na koparce. Jeśli posiadasz wszystkie wymagane uprawnienia , ostatnim krokiem będzie ukończenie specjalistycznego kursu na operatora koparki. Konieczny jest także miesięczny staż zawierający praktyczną obsługę maszyny. Operator koparki powinien być spostrzegawczy i odpowiedzialny. Musi także racjonalnie oceniać ryzyko powstawania zagrożenia zdrowia lub życia wszystkich pracowników znajdujących się na budowie.

Producenci koparek

Wśród koparek bardzo łatwo można wyróżnić wiele znanych marek zajmujących się ich produkcją. Wśród producentów można wyróżnić między innymi:

 • Volvo;
 • John Deere;
 • Kubota;
 • Bobcat;
 • JCB;
 • Hundai;
 • Caterpillar;
 • i inne

Koparki różnią się od siebie na wiele sposobów. Podczas kupna lub wynajmu należy rozważyć różne modele i wybrać ten, który będzie najbardziej pomocny podczas wykonywanych przez Ciebie lub Twoją firmę prac budowlanych i nie tylko. Jeśli musisz skorzystać z usług koparką skontaktuj się z firmą Warszawski Kopacz i skorzystaj z doświadczenia firmy.