Maszyny budowlane- ich historia

W obecnych czasach, czyli w XXI wieku, maszyny rolnicze mają bogate wyposażenie. Zasilane są za pomocą silników, a nie jak dawniej przy pomocy ludzkiej lub zwierzęcej siły. Słowo maszyna to określenie, które powstało już w czasach antycznych. Jednak do dziś oznacza to samo: środek pomocniczy lub narzędzie.
Z maszyną budowlaną kojarzy się urządzenie użytkowe, niezawodne i efektywne. Tych cech szuka się najczęściej w maszynach budowlanych, samochodach ciężarowych, koparkach oraz ciągnikach rolniczych. Czy wiesz w jaki sposób powstały i przez lata rozwijała się ich produkcja? Maszyny budowlane wykorzystuje się do dziś i posiadają one coraz więcej dodatkowych urządzeń, które usprawniają ich pracę.

Maszyna budowlana- co to jest?

Maszyna budowlana najczęściej wykorzystywana jest podczas wielu prac związanych z wznoszeniem budynków. Wśród maszyn budowlanych wyróżnia się między innymi urządzenia do:

  • budowy nawierzchni kolejowych;
  • budowy nawierzchni drogowej- walce i ubijaki;
  • do transportu- ładowarki, przenośniki i żurawie;
  • prac wykończeniowych- tynkownice, cykliniarki i torkretnice;
  • robót betoniarskich- wibratory i pompy;
  • przygotowania zapraw i mieszanek betonowych- betoniarki i mieszarki;
  • przygotowania kruszywa- młyny, kruszarki i płuczki;
  • robót fundamentowych- wyciągarki pali i kafary;
  • robót ziemnych- spycharki, koparki i pogłębiarki.

Na całym świecie istnieje wiele różnych maszyn budowlanych. Każdą z nich wykorzystuje się zgodnie z jej przeznaczeniem do wykonywania różnych prac. Pod koniec XIX wieku i na początku XX większość z nich nadal była napędzana siłą ludzkich mięśni lub przy wykorzystaniu zwierząt, np. wołów, osłów i koni. Później rozpoczęto produkcję silników, które wykorzystywane były jako moc napędowa dla maszyn. XX wiek był przełomowy, gdyż powstały wtedy silniki spalinowe oraz maszyny elektryczne np. wózki widłowe.

piramida cheopsa

Piramida Cheopsa była zbudowana tylko przy pomocy siły ludzkich mięśni

Początki koła i maszyn budowlanych

Około 2500 r.p.n.e. w Gizie zbudowano Piramidę Cheopsa, którą zaprojektował Anchhaf i Hemon. Budowana była przez niewolników przy wykorzystaniu tylko ich siły mięśni. Została ona zbudowana z 2,3 miliona bloków kamiennych, które są dokładnie ułożone na jej podstawie. W trakcie wszystkich prac brało udział około 100 tysięcy osób, a całość wykonywanych robót zajęła im około 20 lat. Jednak nie pracowali oni codziennie, lecz tylko przez 3 miesiące w roku, gdy praca na roli była niemożliwa poprzez wylanie wód Nilu. Już w tamtych czasach podczas prac wykorzystywano nasypy oraz rampy, które umożliwiały niewolnikom swobodne wnoszenie materiału na odpowiednie miejsce. Dodatkowo stworzono także kołowrotki oraz dźwignie.

Podstawowym wynalazkiem, który przyczynił się do rozwoju maszyn, było koło. Powstało ono około 3500 roku p.n.e. w Mezopotamii. Zostało ono wykorzystane w transporcie (było dołączane do sań kupieckich) oraz w trakcie produkcji naczyń użytkowych jako koło garncarskie. Od tamtego czasu koło wykorzystywano podczas prac rolniczych i budowlanych. W XV wieku stworzono pierwsze projekty maszyn, które w głównej mierze przemieszczały się za pomocą koła, lecz były napędzane siłą ludzkich i zwierzęcych mięśni. Używano je podczas wznoszenia budynków oraz w trakcie uprawy roli.

ciągnik ursus

Ursus był jednym z pierwszych produkowanych ciągników

Pierwsze maszyny użytkowe- koparki, ciężarówki i ciągniki

Gottlieb Daimler skonstruował pierwszy silnik spalinowy. Wykorzystany był on do zasilania wozu konnego. Pierwszy pojazd ciężarowy z silnikiem spalinowym powstał w 1896 roku.

W polsce ciężarówki pojawił się dopiero około 30 lat później, gdyż w roku 1928. W tym roku wyprodukowany został Ursus A- pierwszy polski samochód ciężarowy. Rozwijał on prędkość około 60 km/h, a jego spalanie wynosiło około 20 l./100 km. Maksymalna waga ładunku, który był transportowany przez samochód wynosiła około 2,5 tony.

Konie od zawsze pomagały podczas transportu lub uprawy roli. Za pomocą sił swoich mięśni ciągnęły maszyny rolnicze lub pojazdy z materiałami budowlanymi. John Froelich w 1892 roku zamontował w swojej maszynie autorską przekładnie i silnik benzynowy. Stworzył dzięki temu ciągnik rolniczy. Prototyp ciągnika powstał w Warszawskiej fabryce Ursusa w 1918 roku. Dwa lata później zaczęto tworzyć pierwsze projekty traktorów, które oparte były na zagranicznych modelach. Produkowane były pod nazwą “Ursus”.

stary i koparka

Nowoczesne maszyny budowlane mają wiele dodatkowych narzędzi do wykonywania różnych usług

Jak rozwijała się produkcja koparek

W XV wieku skonstruowane zostało urządzenie, które swoją funkcjonalnością przypominało obecną koparkę jednonaczyniową. Urobek wydobywany był za pomocą dłuta, które rozbijało ziemię i wyciągało ją na powierzchnię. W ziemi była wbita zaostrzona rynna, która pozwalała na utrzymanie maszyny w danym miejscu. Leonardo da Vinci zaprojektował wiele modeli młynów i silników, które napędzane były przy pomocy wody. Stworzył on także plany oraz modele maszyn, które wykorzystywane były także przy dźwigniach, wyciągach i wyciągarkach.

Maszyny z obrotowym ramieniem i otwieraną oraz zamykaną łyżką były stworzone w późniejszym czasie. Stała się ona pierwowzorem innych wynalazków, takich jak: chwytaków, pogłębiarek i pogłębiarek kołowych, zgrzebłowych oraz zgrzebłowo- łańcuchowych. Na podstawie tych maszyn produkowane były także koparki kolejowe i sprzęt zgarniakowy.

Przełom wieku XIX i XX był bardzo ważny. W Holandii zaczęto wykorzystywać wiatraki napędzane wiatrem, podczas uruchamiania pogłębiarki wieloczerpakowej. Rok 1834 przyniósł kolejne konstrukcje maszyn. W tym roku powstała koparka parowa. Przełom XIX i XX wieku to czas intensywnej produkcji maszyn rolniczych i budowlanych. W tym czasie powstały koparki gąsienicowe i mechaniczne.

Do XX wieku łopata była najczęściej wykorzystywana jako narzędzie ręczne do wykonywania robót ziemnych. Używana była przez ludzi za pomocą ich mięśni, a następnie tworzono z niej maszyny, które były ciągnięte za pomocą zwierząt. W następnych latach produkowano koparki, które były wykorzystywane podczas prac rolniczych i budowlanych. Do dzisiaj koparki używane są podczas różnych prac. Dodatkowo posiadają wymienne narzędzia lub urządzenia, które zwiększają zakres wykonywanych prac.

Jeśli wykonujesz jakieś prace budowlane i konieczne jest wykorzystanie minikoparki lub koparko- ładowarki możesz skorzystać z pomocy Warszawskiego Kopacza, który zajmuje się wykonaniem prac ziemnych. Dodatkowo w swojej ofercie posiada także wynajem odpowiedniego sprzętu.